Kiến Thức Tử Vi

Nguyên tắc xem bát tự hợp hôn dựa vào tứ trụ

Nam mệnh bát tự có Thần khắc thê thì không nên lấy làm chồng, nữ mệnh bát tự có Sát

Bí quyết xem tử vi chọn cách tỏ tình đảm bảo thành công

Thân nhược Ấn lấn át, đại biểu nội tâm sâu sắc, tính cách yên tĩnh nên bản mệnh thường lẳng

Tìm hiểu về ý nghĩa của tứ trụ trong tử vi

Gặp Thương Quan, anh chị e gặp thương tổn. Gặp Thiên Ấn, anh chị em bất lương, nhẫn tâm. 1.

Lá số tử vi của người đa tình, mệnh làm kẻ thứ 3 rõ mồn một

Nam mệnh có bát tự Tỷ Kiếp vượng: bất cứ người đàn ông nào nếu Tỷ Kiếp vượng hoặc có

Lá số tử vi Kim vượng là mệnh phú quý?

Phương diện tốt của người có lá số tử vi Kim vượng là tính cách quyết đoán, nhiều bạn bè

Năm tuổi có nên tiến hành hôn nhân đại sự?

Trường hợp kết hôn vào năm tuổi này rất xui xẻo, không thích hợp cầu tài, càng không nên kết