Lá Số Tử Vi

Lá số tử vi đức thánh Hưng Đạo Vương

Lên 6 tuổi đã biết làm thơ và hay bày chơi đồ bát trận (Nam Hải Dị Nhân của Phan

Mẫu người Thân Cư Quan Lộc

Một người đàn bà có số Thân cư Quan Lộc mà cung Quan Lộc bị Tuần hay Triệt án ngữ

Mẫu người Thân Mệnh Đồng Cung

Nếu gốc rễ không vững chắc thì cành lá cũng khó mà xanh tươi, đơm hoa kết qủa được. Nếu

Lá Số tử vi của Lê Thái Tổ

Năm lần bẩy lượt sự quy lụy đó đủ giảng cho thấy là Thiên Đồng Tướng Ấn bị Tuần là