Tử Vi Trọn Đời

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Tuất

Trong những năm nầy nếu có đi du lịch hoặc đi đâu xa bạn sẽ được hoàn toàn như ý

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Hợi

Trong gia đình nên cúng sao, giải hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Tý

Xuất hành vào những tháng, giờ và ngày này trong suốt đời, không sợ bị thất bại mà trái lại

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Thân

Năm 40 tuổi, năm nầy làm ăn có triển vọng tạo lấy sự nghiệp, tiền bạc dồi dào, kỵ tháng

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Dậu

Năm 44 và 45 tuổi, hai năm nầy có nhiều hy vọng tốt đẹp về phần gia đạo, tiền bạc

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Mùi

Năm 45 tuổi, khá tốt về mặt tài lộc. Phần cá nhân, bổn mạng bị suy yếu, nên cẩn thận

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Ngọ

Năm 35 tuổi, năm nầy phần sự nghiệp thì lên cao, tình cảm tốt đẹp, việc phát triển làm ăn

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Sửu

Thời gian nầy có phước lộc. Việc làm ăn được nhiều tốt đẹp và chắc chắn. Số có của cải

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Tỵ

Xuất hành theo ngày, giờ kể trên trong suốt cuộc đời sẽ gặp được nhiều may mắn. Tử vi trọn

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Thìn

Tuổi Nhâm Thìn phải qua những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: