This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Thân

Năm 40 tuổi, năm nầy làm ăn có triển vọng tạo lấy sự nghiệp, tiền bạc dồi dào, kỵ tháng

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Dậu

Năm 44 và 45 tuổi, hai năm nầy có nhiều hy vọng tốt đẹp về phần gia đạo, tiền bạc

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Mùi

Năm 45 tuổi, khá tốt về mặt tài lộc. Phần cá nhân, bổn mạng bị suy yếu, nên cẩn thận

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Ngọ

Năm 35 tuổi, năm nầy phần sự nghiệp thì lên cao, tình cảm tốt đẹp, việc phát triển làm ăn

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Sửu

Thời gian nầy có phước lộc. Việc làm ăn được nhiều tốt đẹp và chắc chắn. Số có của cải

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Tỵ

Xuất hành theo ngày, giờ kể trên trong suốt cuộc đời sẽ gặp được nhiều may mắn. Tử vi trọn

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Thìn

Tuổi Nhâm Thìn phải qua những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi:

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Dần

Ngoài ra, những tuổi đại kỵ nên nhịn lẫn nhau về việc điều tiếng để tránh sự khắc khẩu có

Tử vị trọn đời dành cho người tuổi Mão

Thời gian nầy cuộc đời có lên xuống bất thường, cuộc sống có phần yếu kém về tài lộc cũng

Tử vi của người tuổi Thìn trong năm 2017

Sử dụng ngọc phong thủy giúp giả vận hạn và mang lại may mắn, đồng thời có thể kết hợp


Tử Vi Số Mệnh – Tử Vi Trọn Đời – Tử Vi Cung Hoàng Đạo 2018